In een brief hebben diverse organisaties aan de Rabobank laten weten dat men moet stoppen met financieren van grootschalige vlees- en zuivelproductie.

De brief is geschreven door Feedback EU, Feedback Global, World Animal Protection Nederland, BankTrack en International Accountability Project. In de gezamenlijke brief aan de CEO van de bank benadrukt de groep dat het continueren van de betreffende financieringen de reputatie en de activiteiten van de Rabobank zal schaden, inclusief het risico van inkomstenverlies en gestrande activa.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Rabobank tussen 2015 en 2021 miljarden dollars aan financiering heeft verstrekt aan 18 industriële veehouderijbedrijven met de grootste broeikasgasuitstoot. Dit terwijl de bank zich heeft gecommitteerd aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de doelstellingen over duurzame landbouw en bossen. Onder de gefinancierde bedrijven bevinden zich ook vijf van ’s werelds grootste industriële veehouderijen zoals JBS, Marfrig, Tyson Foods, Dairy Farmers of America en Fonterra. Deze ‘Big 5′ genereerden naar schatting 550,8 miljoen ton broeikasgassen (GWP100) in 2021, samen bijna evenveel als de totale uitstoot van Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen.

De Rabobank verleende ook financiële diensten aan Royal FrieslandCampina en Vion Food Group. In 2016 stootten deze twee bedrijven samen naar schatting 58 miljoen ton broeikasgassen uit.

In het rapport “Onze weg naar Parijs” benadrukt de Rabobank het belang om klimaatverandering aan te pakken en om doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies op te stellen voor sectoren met een hoge uitstoot. Hoewel het verminderen van financiering van de industriële veehouderij een van de meest effectieve opties is om dit te doen, is dit NIET opgenomen in de doelstellingen. Sterker nog, de diensten van de Rabobank bestonden onder andere uit het verstrekken van $3,6 miljard aan bedrijfsleningen, het onderschrijven van bijna $2 miljard aan obligatie-uitgiften en het verstrekken van doorlopende kredietfaciliteiten.

Bovendien heeft bijna geen van de klanten van de Rabobank in de industriële veeteeltsector plannen om hun absolute scope 3-emissies te verminderen, en geen van hen heeft plannen om hun veestapel te verminderen, terwijl dit de enige manier is waarmee vermindering van uitstoot en landgebruik mogelijk gemaakt kan worden. Dit is DOM van zowel de Rabobank als de betreffende bedrijven. De Nederlandse overheid moet immers haar stikstofuitstoot tegen 2030 halveren (volgens de instandhoudingsregels van de Europese Unie). Op deze manier zou de Rabobank een aanzienlijk deel van haar kredietportefeuille moeten afschrijven. Dit onderstreept de aanzienlijke regelgevingsrisico’s die de Rabobank loopt door industriële veehouderijen te blijven financieren.

Inmiddels weten we dat de Rabobank een strategie hanteert om constant, op allerlei manieren, de regelgeving en klimaatafspraken probeert te vertragen. De Rabobank maakt onze natuur KAPOT.


Interessant? Deel het met je vrienden!

JP Burry

Volgt nauwlettend de geldmarkt.. Draait graag dubbeltjes om en bankiert bij Mesa Verde. Zijn visie: vergeet The Big Short, we gaan voor The Big Reset.

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *