Het plan van Nederlandse banken om ALLE transacties van ALLE Nederlanders vanaf honderd euro te monitoren, door critici ook wel een ‘bancair sleepnet’ genoemd, kan niet op toestemming van de Europese Unie rekenen.

In het anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL) werken vijf grote Nederlandse banken samen om rekeningen van consumenten en bedrijven op witwassen te controleren. Dit project is in 2020 ontstaan, toen vijf banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) besloten een speciale BV op te richten genaamd Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Om kosten bij het klantenonderzoek te besparen, wilde men via deze BV alle banktransacties vanaf honderd euro gaan monitoren. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde dat het plan tot ongekende massasurveillance kan leiden. Stichting Privacy First noemde het een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers. Ook de Europese privacytoezichthouders stelden dat banken niet op een dergelijke schaal operationele data mogen delen.

Een zeer ziek project, waar godzijdank een streep doorheen gaat. Het blijkt namelijk dat het Europees Parlement tegenstander is van het Nederlandse bankenplan. “Ondanks dat Nederland op verschillende niveaus hier bezwaar tegen heeft gemaakt, is de lidstaatoptie die gegevensdeling mogelijk maakt komen te vervallen in het akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement”, schrijft demissionair minister Weyenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese voorstellen laten banken niet zonder reden of aanleiding gezamenlijk onderzoek uitvoeren.

De relevante toezichthouders moeten voorafgaand aan het starten van een onderzoek vaststellen dat dit aan de AVG voldoet en zo ja, dan moeten er technische maatregelen worden geïmplementeerd, zoals pseudonimisering. Het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’, wat de gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken mogelijk moest maken, is dan ook controversieel verklaard. Dit houdt in dat het pas weer in Den Haag behandeld wordt als er een nieuw kabinet is. Tegen die tijd heeft het Europees Parlement waarschijnlijk al over het voorstel gestemd, zo schrijft het FD.

Het Nederlandse wetsvoorstel was wederom een voorbeeld van hoe de Nederlandse overheid EN de Nederlandse banken de burgers wantrouwen en denken dat ons enige doel is om fraude te plegen en geld wit te wassen. Gelukkig wordt er nu -voor de afwisseling- in Europa een keuze gemaakt in het voordeel van de privacy van de burgers. Goed nieuws dus!


Interessant? Deel het met je vrienden!

JP Burry

Volgt nauwlettend de geldmarkt.. Draait graag dubbeltjes om en bankiert bij Mesa Verde. Zijn visie: vergeet The Big Short, we gaan voor The Big Reset.

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *