Rabobank en de intensieve veehouderij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bank heeft jarenlang boeren aangestuurd op vergroting en intensivering, maar wist al die tijd dat deze sector zeer schadelijk is voor klimaat en natuur. Het is daarom tijd dat de Rabo gaat betalen voor de schade die ze hebben aangericht!

Al meer dan dertig jaar weet Rabobank van de stikstofcrisis. Toch drong de bank al die jaren bij boeren aan op nog meer intensivering en opschaling. Want hoe groter de veefabriek, hoe meer winst voor de Rabobank.

Ook op het ministerie van Landbouw benutte Rabobank haar positie om het eigen verdienmodel veilig te stellen. Meermaals heeft de Rabobank intensief en met succes voor haar eigen zaak gelobbyd. In 2017 kreeg deze agrolobby, waaraan de toenmalige Rabobank-directeur Food & Agri Ruud Huirne actief deelnam, voor elkaar dat alle verwijzingen naar krimp uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III verdwenen.

We weten inmiddels dat de Rabobank een strategie hanteert om constant, op allerlei manieren, de regelgeving en klimaatafspraken probeert te vertragen. We schreven het al eens: de Rabobank maakt onze natuur KAPOT.

Onlangs schreven we ook al dat diverse organisaties aan de Rabobank hebben laten weten dat men moet stoppen met financieren van grootschalige vlees- en zuivelproductie. Nu heeft ook Greenpeace de pijlen op de Rabobank gericht, ooit bekend als de boerenbank.

Greenpeace

Een analyse (docx) van Ethicalgrowth2020, in opdracht van Greenpeace Nederland, laat zien dat de veehouderij de maatschappij tussen 2008 en 2022 inmiddels al 100 miljard euro heeft gekost. De samenleving draait op voor die kosten. Het is tijd dat de rekening eerlijk verdeeld wordt en Rabobank betaalt voor de schade die ze veroorzaakt heeft. Uit de analyse blijkt dat Rabobank verantwoordelijk kan worden gehouden voor 3,1 miljard euro aan maatschappelijke schade door het aanjagen van de intensieve veehouderij en daarmee de stikstofcrisis. Dit is volgens Greenpeace het MINIMALE bedrag wat de bank zou moeten bijdragen aan het stikstoffonds.

Het onderzoek is zoals gezegd uitgevoerd door Ethicalgrowth2020, opgericht door Max van der Sleen. Ethicalgrowth2020 gebruikt voor de berekening een zelf ontwikkeld model: SCHOON (Stikstof Schade Oplossingen Onderzoek Nederland). De basis is eigenlijk dat banken zo’n 3 procent van de waarde opstrijken, in de vorm van rente op leningen. Dat zou neerkomen op 3,1 miljard euro.

Milieudefensie

Volgende week, op 16 mei, is de jaarvergadering van de Rabobank in Utrecht. Ze blikken dan terug op het afgelopen jaar én praten over plannen voor het komende jaar. Op die dag zullen Milieudefensie en Carice van Houten ook aanwezig zijn. Daar spreken ze certificaathouders van Rabobank aan op hun verantwoordelijkheid. Ze willen vooral antwoord op die ene vraag: komt Rabobank met een goed klimaatplan dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs? Zo niet, dan volgt mogelijk een nieuwe rechtszaak…

UPDATE 15 mei 2023: in de nieuwsbrief van Follow the Money schrijft Ties Joosten dat je goed kunt betogen dat de Rabobank zo makkelijk wegkomt. Het SCHOON-model laat namelijk achterwege dat de bank een ketenverantwoordelijkheid heeft. In de Klimaatzaak tegen Shell sprak de rechter uit dat de fossielgigant vanwege zijn marktmacht ook verantwoordelijkheid draagt voor de uitstoot bij klanten en toeleveranciers. Je kunt beargumenteren dat dit voor de Rabobank ook geldt, zo niet meer. De bank is met een marktaandeel van ruim 80 procent een speler waar niemand in de Nederlandse landbouw omheen kan. De bank is als financier bij elke deelsector betrokken: stallen, slachthuizen, melkfabrieken en mestvergisters.. ze worden allemaal met geld van de Rabobank gebouwd.


Interessant? Deel het met je vrienden!

JP Burry

Volgt nauwlettend de geldmarkt.. Draait graag dubbeltjes om en bankiert bij Mesa Verde. Zijn visie: vergeet The Big Short, we gaan voor The Big Reset.

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *