De Rabobank zou moeten helpen om boeren te laten omschakelen naar duurzame landbouw, in plaats daarvan probeert de bank op alle mogelijke manieren om verandering te saboteren. Ze blijven halsstarrig investeren in gif en kunstmest, en op die manier blijft men de huidige klimaatcrisis in stand houden.

Op de certificaathouders/aandeelhoudersvergadering van de Rabobank (24 mei 2022) sprak Ronald van Marlen het publiek heldhaftig en eerlijk toe. Hij mag daar serieus trots op zijn en ik beveel je aan om onderstaande video even helemaal af te kijken! Van Marlen is ondernemer in biologisch en biodynamisch kleinfruit (tevens bestuurslid van Stichting Demeter). Hij was aanwezig met Extinction Rebellion Landbouw en sprak de aandeelhouders aan op hun verantwoordelijkheid voor het financieren van de puinhoop in de landbouw en de gevolgen daarvan voor het klimaat.

Zolang plunderen nog steeds zo winstgevend is als nu, zal de Rabobank niet stoppen. En dat neem ik jullie kwalijk. Vooral voor de generaties na mij. Wees eerlijk en vertel de waarheid over hoe erg het is.

In het filmpje gaat hij in op de professionele uitstelstrategie van de Rabobank om de klimaatcrisis te behandelen als een ‘uitdaging’ en niet als een noodsituatie. Het komt erop neer dat ze constant, op allerlei manieren, de regelgeving en klimaatafspraken proberen te vertragen. Van Marlen eiste daarom dat de Rabobank zou stoppen met het ontkennen van de ernst van de klimaatcrisis. De Rabobank ‘praat’ groen, maar investeert nog steeds massaal in niet-duurzame op ecocide gebaseerde landbouwsystemen. Zo investeerden ze in 2021 nog steeds 1.960.000.000 EURO in de productie van kunstmest en bestrijdingsmiddelen!

Het is overigens al langer bekend dat de Rabobank bewust het Klimaatakkoord probeert te saboteren. Reeds in 2018 hebben de Rabobank en boerenorganisatie LTO Nederland bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord met succes een onderzoek naar het inkrimpen van de veestapel uit het polderverdrag weten te houden. Zo’n studie zou volgens hen in strijd zijn met het Regeerakkoord en was ‘derhalve niet aan de orde en niet acceptabel’.

Het onderzoek kwam er uiteindelijk wel, maar Wageningen Universiteit kwam pas met de resultaten nadat het Klimaatakkoord in 2019 al was gesloten. In het onderzoek worden meerdere scenario’s geschetst over de omvang van de veestapel, waarbij krimp een substantiële rol speelt.

Dankzij deze pure onwil van partijen als de Rabobank zijn we inmiddels nog verder van huis. En naast een klimaatcrisis is er nu ook een stikstofcrisis. Om die te boven te komen is een belangrijke veestapelverkleining nodig. De potentiële oplossing ligt nog steeds in handen van de Rabobank Nederland, bijvoorbeeld als de bank de boeren die willen omschakelen naar duurzame landbouw hun agrarische leningen kwijtscheldt. Hiermee kan de Rabobank ons de weg wijzen uit deze crisis en ontstaat er financiële ruimte voor de omschakeling naar duurzame veehouderij. Eentje waarbij minder dieren nodig zijn en er dus ook minder veevoer uit verre landen hoeft te worden geïmporteerd. Ook zijn er minder dure en schadelijke hulpmiddelen nodig, zoals kunstmest en landbouwgif.


Interessant? Deel het met je vrienden!

JP Burry

Volgt nauwlettend de geldmarkt.. Draait graag dubbeltjes om en bankiert bij Mesa Verde. Zijn visie: vergeet The Big Short, we gaan voor The Big Reset.

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *