De financieringsbehoefte voor 2021 was zo’n 95 miljard euro, dat is uiteindelijk gestegen naar maximaal 114,8 miljard euro.

In de Outlook 2021 werd aangekondigd dat de financieringsbehoefte voor 2021 zou uitkomen op 95,6 miljard euro. Hiervan zou ongeveer 50 miljard euro op de kapitaalmarkt (langlopende leningen) worden gefinancierd met de uitgifte van staatsobligaties (Dutch State Loans). Gedurende het jaar is de inschatting van de financieringsbehoefte gestegen naar maximaal 114,8 miljard euro, de reden hiervoor was de verlenging van de coronasteunmaatregelen. De lening van 50 miljard euro is daardoor gestegen naar bijna 60 miljard euro.

Outlook 2022
De financieringsbehoefte voor 2022 wordt nu geschat op 75 miljard euro, uitgaande van een situatie zonder vreemde Covid shit. Deze financieringsbehoefte bestaat voor het grootste deel uit herfinanciering van bestaande schuld die in 2022 afloopt, te weten 30,7 miljard euro op de kapitaalmarkt en 20,5 miljard euro op de geldmarkt. Het geraamde begrotingstekort van 23,3 miljard euro maakt het optelsommetje compleet.

45 Miljard euro
Het Agentschap is voornemens de financieringsbehoefte in 2022 te financieren door een beroep van 45 miljard euro (nominaal) op de kapitaalmarkt te doen. Dit kan door heropening van de groene staatsobligatie (5 miljard euro), een nieuwe 10-jaars staatsobligatie (12 miljard euro), een nieuwe 30-jaars staatsobligatie (5 miljard euro) en een substantieel gedeelte is nog nader in te vullen.

De staatsschuld
Door de coronacrisis is het begrotingstekort opgelopen en is de staatsschuld gestegen. De staatsschuld bedroeg 318 miljard euro (eind 2019) en is inmiddels gestegen naar 366 miljard euro (eind november 2021). Dit betekent dat er over een groter bedrag renterisico wordt gelopen.


Interessant? Deel het met je vrienden!

JP Burry

Volgt nauwlettend de geldmarkt.. Draait graag dubbeltjes om en bankiert bij Mesa Verde. Zijn visie: vergeet The Big Short, we gaan voor The Big Reset.

0 Comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *